Sąlygos ir nuostatos

NAUDOJIMOSI SĄLYGOS

Paskutinį kartą atnaujintą Lapkričio 21 d. 2019 metais.

AGREEMENT TO TERMS

UAB „Klinger ir Eligijus“ („Bendrovė“, „mes“, „mūsų“), http://klinger-eshop.lt/ svetainė, taip pat bet kokia kita žiniasklaidos forma, žiniasklaidos kanalas, mobilioji svetainė ar mobilioji programa susijusi, susieta ar kitaip sujungta su svetainę”). Jūs sutinkate, kad prisijungdami prie šios svetainės jūs perskaitėte, supratote ir sutinkate su šiomis naudojimo sąlygomis. JEI NESUTINKATE SU VISOMIS ŠIOMIS NAUDOJIMO SĄLYGOMIS, TURITE NUTRAUKTI SVETAINĖS NAUDOJIMĄ.

Papildomos sąlygos ar dokumentai, kurie retkarčiais gali būti paskelbti Svetainėje, čia yra aiškiai įtraukti į nuorodą. Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu ir dėl bet kokių priežasčių keisti ar taisyti šias Naudojimo sąlygas. Mes įspėsime jus apie bet kokius pakeitimus atnaujindami šių naudojimo sąlygų „Paskutinį kartą atnaujintą“ datą ir jūs atsisakote bet kokios teisės gauti specialų pranešimą apie kiekvieną tokį pakeitimą. Jūs esate atsakingas (-a) periodiškai peržiūrėti šias naudojimo sąlygas, kad būtumėte informuoti apie atnaujinimus. Jums bus taikoma ir bus laikoma, kad jums buvo pranešta ir sutiko su pakeitimais, padarytais visose atnaujintose naudojimo sąlygose, jei jūs toliau naudojatės svetaine po tų persvarstytų naudojimo sąlygų paskelbimo dienos.

Svetainėje pateikta informacija nėra skirta platinti ar naudoti jokiems asmenims ar subjektams bet kurioje jurisdikcijoje ar šalyje, kur toks platinimas ar naudojimas prieštarautų įstatymams ar kitiems teisės aktams arba kuriems šioje jurisdikcijoje ar šalyje būtų taikomi visi registracijos reikalavimai . Atitinkamai tie asmenys, kurie pasirenka prieigą prie Svetainės iš kitų vietų, tai daro savo iniciatyva ir yra atsakingi tik už vietos įstatymų laikymąsi, jei ir kiek galioja vietiniai įstatymai.

Svetainė skirta vartotojams, kurie yra bent 13 metų. Visi nepilnamečiai asmenys, gyvenantys jurisdikcijoje, kurioje jie gyvena (paprastai jaunesni nei 18 metų), turi naudotis savo tėvų ar globėjų leidimu ir būti tiesiogiai prižiūrimi naudoti Svetainę. Jei esate nepilnametis, prieš naudodamiesi svetaine turite paprašyti tėvų ar globėjo perskaityti ir sutikti su šiomis naudojimo sąlygomis.

INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

Jei nenurodyta kitaip, Svetainė yra mūsų firmos nuosavybė ir visi šaltinio kodai, duomenų bazės, funkcijos, programinė įranga, svetainės dizainas, garso, vaizdo, tekstas, nuotraukos ir grafika svetainėje (kartu „Turinys“) ir prekės ženklai, paslauga ženklai ir juose esantys logotipai („Ženklai“) priklauso mums, mes juos kontroliuojame arba jiems suteikiama licencija, juos saugo autorių teisių ir prekių ženklų įstatymai bei įvairūs kiti intelektinės nuosavybės teisių ir nesąžiningos konkurencijos įstatymai JAV, užsienio jurisdikcijose ir tarptautines konvencijas. Turinys ir ženklai pateikiami svetainėje „KAS YRA“ tik jūsų informacijai ir asmeniniam naudojimui. Išskyrus tuos atvejus, kai tai aiškiai numatyta šiose Naudojimo sąlygose, jokia Svetainės dalis ir joks Turinys ar Ženklai negali būti kopijuojami, atkuriami, kaupiami, pakartotinai skelbiami, įkeliami, skelbiami, viešai rodomi, užkoduojami, išvedami, perduodami, platinami, parduodami, licencijuojami ar kitaip bus naudojami bet kokiems komerciniams tikslams be mūsų išankstinio rašytinio sutikimo.

Jei turite teisę naudotis svetaine, jums suteikiama ribota licencija patekti į svetainę ir ja naudotis bei atsisiųsti ar atsispausdinti bet kurios turinio dalies, prie kurios tinkamai gavote prieigą, kopiją tik jūsų asmeniniam, nekomerciniam naudojimui. naudoti. Mes pasiliekame visas teises, kurios nėra aiškiai suteiktos jums, svetainei, turiniui ir ženklams bei svetainėje.

VARTOTOJO PRISISTATYMAS

Naudodamiesi svetaine jūs patvirtinate ir garantuojate, kad: (1) visa jūsų pateikta registracijos informacija bus teisinga, tiksli, naujausia ir išsami; (2) išlaikysite tokios informacijos tikslumą ir prireikus skubiai atnaujinsite tokią registracijos informaciją; (3) turite teisnumą ir sutinkate laikytis šių naudojimo sąlygų; (4) esate ne jaunesnis nei 13 metų; (5) jūs nesate nepilnametis toje jurisdikcijoje, kurioje gyvenate, arba jei esate nepilnametis, gavote tėvų leidimą naudotis svetaine; (6) Jūs negalėsite patekti į Svetainę naudodamiesi automatinėmis ar nežmogiškomis priemonėmis, naudodami robotą, scenarijų ar kitaip; (7) nenaudosite Svetainės jokiais neteisėtais ar neteisėtais tikslais; ir (8) jūsų naudojimasis svetaine nepažeis jokių galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų.

Jei pateiksite netiesą, netikslią ar neišsamią informaciją, mes turime teisę sustabdyti ar nutraukti jūsų sąskaitą ir atsisakyti bet kokio esamo ar būsimo Svetainės (ar bet kurios jos dalies) naudojimo.

VARTOTOJO REGISTRACIJA

Gali reikėti registruotis Svetainėje. Jūs sutinkate, kad jūsų slaptažodis nebus konfidencialus, ir jūs būsite atsakingi už visą jūsų paskyros ir slaptažodžio naudojimą. Mes pasiliekame teisę pašalinti, susigrąžinti ar pakeisti jūsų pasirinktą vartotojo vardą, jei savo nuožiūra nustatome, kad toks vartotojo vardas netinkamas, nepadorus ar kitaip nepriimtinas.

 

PRODUKTAI

Mes dedame visas pastangas, kad būtų kuo tiksliau pateiktos Svetainėje esančių produktų spalvos, savybės, specifikacijos ir išsami informacija. Tačiau mes negarantuojame, kad gaminių spalvos, savybės, specifikacijos ir išsami informacija bus tiksli, išsami, patikima, naujausia ar joje nebus kitų klaidų, o jūsų elektroninis ekranas gali tiksliai neatspindėti tikrųjų spalvų ir detalių. Produktai. Visi gaminiai gali būti sandėliuojami, todėl mes negalime garantuoti, kad prekės bus sandėlyje. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu nutraukti bet kokių produktų naudojimą dėl bet kokios priežasties. Visų gaminių kainos gali keistis.

PIRKIMAS IR MOKĖJIMAS

Mes priimame šiuos mokėjimo metodus:

–  Visa

–  Mastercard

–  American Express

–  PayPal

Jūs sutinkate pateikti dabartinę, išsamią ir tikslią informaciją apie pirkinius ir sąskaitą visiems pirkimams, padarytiems naudojantis Svetaine. Be to, jūs sutinkate nedelsdami atnaujinti sąskaitos ir mokėjimo informaciją, įskaitant el. Pašto adresą, mokėjimo metodą ir mokėjimo kortelės galiojimo laiką, kad galėtume atlikti jūsų operacijas ir prireikus su jumis susisiekti. Pardavimų mokestis bus pridėtas prie pirkimo kainos, kaip mes manome reikalaujančia. Kainas bet kada galime pakeisti. Visi mokėjimai atliekami JAV doleriais.

Jūs sutinkate mokėti visus mokesčius pagal galiojančias kainas už jūsų pirkinius ir visus taikomus pristatymo mokesčius, o jūs suteikiate mums teisę apmokestinti jūsų pasirinktą mokėjimo paslaugų teikėją už bet kokias tokias sumas pateikiant užsakymą. Mes pasiliekame teisę ištaisyti bet kokias klaidas ar klaidas kainodaroje, net jei mes jau paprašėme ar gavome mokėjimą.

Mes pasiliekame teisę atsisakyti bet kokių užsakymų, pateiktų per Svetainę. Mes galime savo nuožiūra apriboti ar atšaukti vienam asmeniui, namų ūkiui ar užsakymui perkamus kiekius. Šie apribojimai gali apimti užsakymus, pateiktus toje pačioje kliento sąskaitoje arba toje pačioje sąskaitoje, tuo pačiu mokėjimo būdu ir (arba) užsakymus, kurie naudoja tą patį atsiskaitymo ar pristatymo adresą. Mes pasiliekame teisę apriboti ar uždrausti užsakymus, kuriuos, mūsų nuomone, pateikia pardavėjai, perpardavėjai ar platintojai.

GRAŽINIMO POLITIKA

Prieš pirkdami, peržiūrėkite svetainėje paskelbtą grąžinimo politiką.

DRAUDŽIAMA VEIKLA

Jūs negalite patekti į Svetainę ar ja naudotis jokiu kitu tikslu, išskyrus tą, kuriam mes suteikiame Svetainę. Svetainė negali būti naudojama jokiems komerciniams tikslams, išskyrus tuos, kurie yra specialiai patvirtinti ar patvirtinti mūsų.

Kaip svetainės vartotojas, jūs sutinkate ne:

 1. Sistemingai gaukite iš svetainės duomenis ar kitą turinį, kad tiesiogiai ar netiesiogiai sukurtumėte ar sudarytumėte rinkinį, rinkinį, duomenų bazę ar katalogą be mūsų rašytinio sutikimo.
 2. Nesinaudoti neteisėtu Svetainės naudojimu, įskaitant elektroninius ar kitokius būdus rinkdami vartotojų vardus ir (arba) el. Pašto adresus, kad galėtumėte siųsti nepageidaujamus el. Laiškus ar sukurti vartotojo abonementus automatizuotomis priemonėmis arba esant klaidingoms pretenzijoms.
 3. Nesinaudoti svetainę norėdami reklamuoti ar siūlyti parduoti prekes ir paslaugas.
 4. Nesinaudoti svetaine tokiu būdu, kuris nesuderinamas su galiojančiais įstatymais ar kitais teisės aktais.
 5. Mūsų Svetainės, naikinimas, sugadinimas ar kitokia žala yra mūsų manymu.
 6. Įkelti arba perduoti (arba bandykite įkelti ar perduoti) bet kokią medžiagą, kuri veikia kaip pasyvus ar aktyvus informacijos rinkimo ar perdavimo mechanizmas, įskaitant be apribojimų aiškius grafikos mainų formatus („gif“), 1 × 1 taškų, žiniatinklio klaidas, slapukus ar kitus panašius įrenginius (kartais vadinamus „šnipinėjimo programomis“ arba „pasyvaus rinkimo mechanizmais“ arba „pcms“).
 7. Siųsti ar perduoti (arba bandykite įkelti ar perduoti) virusus, Trojos arklius ar kitą medžiagą, įskaitant pernelyg didelį didžiųjų raidžių naudojimą ir šlamštą (nuolatinį pasikartojančio teksto paskelbimą), kurie trukdo bet kuriai šaliai nepertraukiamai naudotis ir mėgautis Svetaine ar keičia, trikdo, trikdo, keičia ar trikdo svetainės naudojimą, funkcijas, funkcijas, veikimą ar priežiūrą.
 8. Kopijuoti arba pritaikyti svetainės programinę įrangą, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, „Flash“, PHP, HTML, „JavaScript“ ar kitą kodą.
 9. Iš bet kokio turinio ištrinti pranešimą apie autorių teises ar kitas nuosavybės teises.
 10. Priekabiauti, erzinti, įbauginti ar grasinti mūsų darbuotojams ar agentams, kurie teikia jums bet kurią svetainės dalį.
 11. Bandymas apeiti bet kokias Svetainės priemones, skirtas užkirsti kelią ar apriboti prieigą prie Svetainės ar bet kurios Svetainės dalies.
 12. Iššifruoti, išardyti ar pakeisti bet kurią programinę įrangą, kuri sudaro ar bet kokiu būdu sudaro Svetainės dalį.
 13. Naudoti svetainę kaip dalį pastangų konkuruoti su mumis arba kitaip naudoti svetainę ir (arba) turinį bet kokioms pajamoms ar komercinėms įmonėms.
 14. Naudoti bet kokią informaciją, gautą iš Svetainės, norėdami priekabiauti, priekabiauti ar kenkti kitam asmeniui.
 15. Įsitraukti į neteisėtą kadrą arba susiejimą su svetaine.
 16. Apgaudinėti ar suklaidinti mus ir kitus vartotojus, ypač bandant išmokti neskelbtiną paskyros informaciją, pvz., Vartotojo slaptažodžius.
 17. Neteisingai pasinaudoti mūsų palaikymo paslaugomis arba pateikti melagingus pranešimus apie piktnaudžiavimą ar netinkamą elgesį.
 18. Užsiimti bet kokiu automatizuotu sistemos naudojimu, pavyzdžiui, naudoti scenarijus komentarams ar pranešimams siųsti arba naudoti bet kurią duomenų gavybą, robotus ar panašius duomenų rinkimo ir gavimo įrankius.
 19. Trukdyti ar sukurti nepagrįstą naštą svetainei ar tinklams prijungtoms paslaugoms.
 20. Aplenkti, išjungti ar kitaip trikdyti su saugumu susijusias Svetainės funkcijas, įskaitant funkcijas, kurios neleidžia naudoti ar riboja bet kokio Turinio naudojimą ar kopijavimą arba nustato svetainės ir (arba) joje esančio Turinio naudojimo apribojimus.

GAIRĖS PRODUKTŲ ATSILIEPIMAMS

Mes galime pateikti jums svetainių sritis, kad galėtumėte pateikti apžvalgas ar vertinimus. Paskelbdami apžvalgą turite atitikti šiuos kriterijus: (1) turėtumėte tiesioginės patirties su asmeniu / subjektu, kuris bus apžvelgiamas; (2) jūsų apžvalgos neturėtų būti įžeidžiančios nešvankybės ar įžeidžiančios, rasistinės, įžeidžiančios ar neapykantos kalbos; (3) jūsų apžvalgose neturėtų būti diskriminuojančių nuorodų dėl religijos, rasės, lyties, tautinės kilmės, amžiaus, šeimyninės padėties, seksualinės orientacijos ar negalios; (4) jūsų apžvalgose neturėtų būti nuorodų į neteisėtą veiklą; (5) jei neturite neigiamų atsiliepimų, neturėtumėte būti priklausomi nuo konkurentų; (6) neturėtumėte daryti išvadų dėl elgesio teisėtumo; (7) negalite skelbti klaidingų ar klaidinančių teiginių; ir (8) negalite organizuoti kampanijos, skatinančios kitus skelbti teigiamas ar neigiamas apžvalgas.

Mes galime savo nuožiūra priimti, atmesti ar pašalinti apžvalgas. Mes visiškai neprivalome tikrinti apžvalgų ar naikinti apžvalgų, net jei kas nors mano, kad apžvalgos yra nepriimtinos ar netikslios. Atsiliepimai nėra mūsų palaikomi ir nebūtinai atspindi mūsų nuomonę ar bet kurio iš mūsų filialų ar partnerių požiūrį. Mes neprisiimame atsakomybės už peržiūrą ar už bet kokius reikalavimus, įsipareigojimus ar nuostolius, atsirandančius dėl bet kurios peržiūros. Paskelbdami apžvalgą, jūs suteikiate mums neterminuotą, neišimtinę, visame pasaulyje nemokamą, visiškai apmokamą, perduodamą ir sublicencijuojamą teisę ir licenciją bet kokiomis priemonėmis atkurti, modifikuoti, versti, perduoti, rodyti, atlikti, ir (arba) platinti visą turinį, susijusį su apžvalgomis.

PATEIKIMAI

Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad bet kokie mūsų pateikti klausimai, komentarai, pasiūlymai, idėjos, atsiliepimai ar kita informacija apie svetainę ar turgavietės pasiūlymus („Pateikimai“) yra nekonfidenciali ir taps vienintele mūsų nuosavybe. Mes turėsime išimtines teises, įskaitant visas intelektinės nuosavybės teises, ir turėsime teisę neribotai naudoti ir platinti šias Pateiktis bet kokiems teisėtiems tikslams – komerciniams ar kitokiems – be jūsų sutikimo ar kompensacijos. Jūs atsisako visų moralinių teisių į bet kokius tokius pateikimus ir garantuojate, kad visi šie teikiniai yra originalūs kartu su jumis arba kad jūs turite teisę pateikti tokius dokumentus. Jūs sutinkate, kad prieš jus nebus kreiptasi dėl įtariamo ar faktinio jūsų pateiktų dokumentų nuosavybės teisių pažeidimo ar pasisavinimo.

 

SVETAINĖS VALDYMAS

Mes pasiliekame teisę, bet neprivalome: (1) stebėti Svetainę dėl šių Naudojimo sąlygų pažeidimų; (2) imasi tinkamų teisinių veiksmų prieš tuos, kurie, savo nuožiūra, pažeidžia įstatymus ar šias naudojimo sąlygas, be kita ko, pranešdami apie tokį vartotoją teisėsaugos institucijoms; (3) savo nuožiūra ir be apribojimų atsisakyti, apriboti prieigą, apriboti galimybę naudotis arba išjungti (kiek tai įmanoma technologiškai) bet kokį jūsų įnašą ar jo dalį; (4) savo nuožiūra ir be apribojimų, įspėjimo ar atsakomybės pašalinti iš Svetainės ar kitaip išjungti visus failus ir turinį, kurie yra per dideli arba yra bet kokiu būdu našta mūsų sistemoms; ir (5) kitaip valdo Svetainę taip, kad apsaugotų mūsų teises ir nuosavybę bei palengvintų tinkamą Svetainės veikimą ir Pasiūlymus rinkoj

 

PRIVATUMO POLITIKA

Mums rūpi duomenų privatumas ir saugumas. Peržiūrėkite mūsų privatumo politiką:http://klinger-eshop.lt/privatumo-politika/. Naudodamiesi Svetainės ar parduotuvės pasiūlymais jūs sutinkate su mūsų privatumo politika, kuri yra įtraukta į šias Naudojimo sąlygas. Informuojame, kad svetainė ir turgavietės pasiūlymai talpinami JAV. Jei pateksite į Europos Sąjungos, Azijos ar bet kurio kito pasaulio regiono svetainių ar turgavietės pasiūlymų įstatymus ar kitus reikalavimus, reglamentuojančius asmens duomenų rinkimą, naudojimą ar atskleidimą, kurie skiriasi nuo galiojančių JAV įstatymų, tada per toliau naudodamiesi svetaine, jūs pervedate savo duomenis į JAV ir aiškiai sutinkate, kad jūsų duomenys būtų perduoti ir tvarkomi JAV. Be to, mes sąmoningai nepriimame, neprašome ir neprašome informacijos iš vaikų ar sąmoningai neparduodame vaikams. Todėl, remiantis JAV vaikų internetinio privatumo apsaugos įstatymu, jei gausime faktinių žinių apie tai, kad kas nors jaunesnis nei 13 metų mums pateikė asmeninę informaciją be reikalaujamo ir patikrinamo tėvų sutikimo, tą informaciją iš svetainės ištrinsime kaip įmanoma greičiau. yra gana praktiškas.

 

TERMINAI IR NUTRAUKIMAI

Jei dėl kokios nors priežasties nutraukiame ar laikinai sustabdome jūsų sąskaitą, jums draudžiama registruotis ir kurti naują sąskaitą jūsų vardu, netikru ar pasiskolintu vardu ar bet kurios trečiosios šalies vardu, net jei jūs veikiate trečiosios vardu vakarėlis. Mes ne tik nutraukiame ar sustabdome jūsų sąskaitą, bet ir pasiliekame teisę imtis tinkamų teisinių veiksmų, įskaitant, be apribojimų, civilinę, baudžiamąją ir draudžiamąją žalą.

 

PAKEITIMAI IR TRUKMĖS

Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu ar dėl bet kokios priežasties savo nuožiūra be įspėjimo pakeisti, modifikuoti ar pašalinti svetainės turinį. Tačiau mes neprivalome atnaujinti jokios informacijos savo svetainėje. Mes taip pat pasiliekame teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo pakeisti arba nutraukti visus ar bet kuriuos rinkos dalyvių pasiūlymus. Mes nebūsime atsakingi jums ar jokiai trečiajai šaliai už jokius Svetainės ar prekyvietės pasiūlymų pakeitimus, kainos pakeitimą, sustabdymą ar nutraukimą.

Mes negalime garantuoti, kad Svetainė bus teikiama visada. Mums gali kilti aparatinės, programinės įrangos ar kitų problemų arba mums reikia atlikti su svetaine susijusią techninę priežiūrą, dėl kurios gali atsirasti trikdžių, vėlavimų ar klaidų. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu ar dėl bet kokios priežasties be įspėjimo jus pakeisti, taisyti, atnaujinti, laikinai sustabdyti, nutraukti ar kitaip modifikuoti Svetainės ar prekyvietės pasiūlymus. Jūs sutinkate, kad mes neatsakome už jokius nuostolius, žalą ar nepatogumus, kuriuos sukėlė jūsų nesugebėjimas patekti į Svetainę ar naudoti joje ar prekyvietės pasiūlymuose per bet kokį prastovą ar nutraukiant Svetainės ar prekyvietės pasiūlymų vykdymą. Niekas šiose Naudojimo sąlygose nebus aiškinami kaip įpareigojantys mus palaikyti ir palaikyti Svetainės ar prekyvietės pasiūlymus ar pateikti su tuo susijusius pataisymus, atnaujinimus ar leidimus.

REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

Šioms naudojimosi Svetainės ir Pasiūlymų teikimo sąlygomis ir jų naudojimosi tvarką nustato ir aiškina Lietuvos valstybės įstatymai, taikomi sutartims, sudarytoms ir visiškai vykdomoms Lietuvos valstybėje, neatsižvelgiant į jos konfliktą. teisės principai.

 

GINČŲ SPRENDIMAS

 

Neformalios derybos

Pagreitinti bet kokio ginčo, nesutarimo ar ieškinio, susijusio su šiomis naudojimo sąlygomis (kiekvienas „ginčas“ ir kartu „ginčai“), kilimą jūsų ar mūsų (atskirai „šalis“ ir kolektyviai), išlaidų kontrolei. , Šalys), Šalys susitaria pirmiausia bandyti derėtis dėl bet kurio ginčo (išskyrus tuos, kurie aiškiai nurodyti žemiau) neoficialiai bent trisdešimt (30) dienų prieš pradedant arbitražą. Tokios neoficialios derybos pradedamos gavus raštišką vienos Šalies pranešimą kitai Šaliai.

 

Apribojimai

Šalys susitaria, kad bet kuris arbitražas apsiriboja kiekvienos Šalies ginču. Visa įstatymų leidžiama apimtimi: a) arbitražas neturi būti sujungtas su jokia kita procedūra; b) nėra jokios teisės ar galios, kad bet kuris ginčas būtų nagrinėjamas bendro ieškinio pagrindu arba būtų naudojamasi kolektyvinio ieškinio procedūromis; ir c) nėra jokios teisės ar galios, kad bet kuris ginčas būtų tariamas kaip atstovaujamasis visuomenės ar kitų asmenų vardu.

 

Neformalių derybų ir arbitražo išimtys

Šalys susitaria, kad pirmiau išdėstytos nuostatos dėl neoficialių derybų ir privalomo arbitražo netaikomos šiems ginčams: a) bet kokiems ginčams, kuriais siekiama įgyvendinti ar apsaugoti bet kurias iš Šalies intelektinės nuosavybės teisių arba dėl jų galiojimo; b) visus ginčus, susijusius su įtarimais dėl vagysčių, piratavimo, privatumo pažeidimo ar neteisėto naudojimo arba kurie kyla iš jų; ir c) bet kokį ieškinį dėl teismo uždraudimo. Jei bus nustatyta, kad ši nuostata yra neteisėta ar neįgyvendinama, nė viena Šalis neišsirenka arbitražo ginčų, patenkančių į šios nuostatos dalies, pripažintos neteisėtomis ar neįgyvendinamomis, dalį ir tokį ginčą sprendžia kompetentingos jurisdikcijos teismas teismuose, išvardytuose jurisdikcija aukščiau, ir Šalys susitaria paklusti šio teismo asmeninei jurisdikcijai.

 

KOREKCIJOS

Svetainėje gali būti informacijos, kurioje yra spausdinimo klaidų, netikslumų ar praleidimų, susijusių su rinkos pasiūlymais, įskaitant aprašymus, kainodarą, prieinamumą ir įvairią kitą informaciją. Mes pasiliekame teisę ištaisyti bet kokias klaidas, netikslumus ar praleidimus ir bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo pakeisti ar atnaujinti informaciją svetainėje.

ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAI

JOKIU ATVEJU NEI MŪSŲ DIREKTORIAI, DARBUOTOJAI ARBA AGENTAI ATSAKINGAS JUMS, ARBA JOKIAI TREČIAIJIEMS ŠALIMS UŽ JOKIAS TIESIOGINĖS, NETIESIOGINĖS, SEKMĖJAMOSIOS, PAVYZDŽIOS, NETIESIOGINĖS, SPECIALIOSIOS ARBA PAMITINĖS ŽALAS, ĮSKAITANT PELNĄ, PELNOTAS PAJAMAS, PELNĄ ARBA KITI ŽEMĖS, KURIOS JŪS JŪS NAUDOJATE, PADARYDAMI VIETĄ, JEI JEI PATENKAMA PATARIMI DĖL ŠIŲ ŽALŲ GALIMYBĖS.

ATLYGINIMAI

Jūs sutinkate ginti, atlyginti žalą ir laikyti mus nekenksmingus, įskaitant mūsų dukterines įmones, dukterines įmones ir visus atitinkamus pareigūnus, agentus, partnerius ir darbuotojus, nuo ir prieš bet kokius nuostolius, žalą, atsakomybę, ieškinį ar reikalavimą, įskaitant pagrįstus advokatus. „bet kurios trečiosios šalies sumokėti mokesčiai ir išlaidos, atsirandantys dėl ar atsirandančių dėl: (1) Svetainės naudojimo; (2) šių naudojimosi sąlygų pažeidimas; (3) bet kokius jūsų pareiškimų ir garantijų, nustatytų šiose naudojimo sąlygose, pažeidimus; (4) trečiosios šalies teisių pažeidimas, įskaitant intelektinės nuosavybės teises, bet jomis neapsiribojant; arba (5) bet koks akivaizdus žalingas elgesys su bet kuriuo kitu Svetainės vartotoju, su kuriuo jūs prisijungėte per Svetainę. Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau, mes pasiliekame teisę jūsų sąskaita prisiimti išimtinę gynybą ir kontroliuoti bet kuriuos reikalus, dėl kurių jūs turite mums atlyginti žalą, ir jūs sutinkate, kad jūsų sąskaita būtų bendradarbiaujama ginant tokius reikalavimus. Mes dėsime pagrįstas pastangas, kad praneštume apie bet kokį tokį ieškinį, veiksmą ar procesą, kuriam taikoma ši kompensacija, sužinoję apie tai.

VARTOTOJO DUOMENYS

Mes prižiūrėsime tam tikrus duomenis, kuriuos jūs perduodate svetainei, kad galėtumėte valdyti svetainės veikimą, taip pat duomenis, susijusius su jūsų naudojimusi svetaine. Nors mes reguliariai rengiame atsargines duomenų atsargines kopijas, jūs esate visiškai atsakingi už visus jūsų perduodamus duomenis arba susijusius su bet kokia veikla, kurią atlikote naudodamiesi svetaine. Jūs sutinkate, kad mes neprisiimsime jokios atsakomybės už bet kokius tokių duomenų praradimus ar sugadinimus, todėl jūs atsisako jokios teisės į mus, kylančius dėl tokio duomenų praradimo ar sugadinimo.

ELEKTRONINIAI RYŠIAI, SANDORIAI IR PARAŠAI

Apsilankymas svetainėje, el. Laiškų siuntimas ir internetinių formų užpildymas yra elektroniniai ryšiai. Jūs sutinkate gauti elektroninius ryšius ir jūs sutinkate, kad visos sutartys, pranešimai, atskleidimai ir kiti pranešimai, kuriuos jums teikiame elektroniniu būdu, el. Paštu ir Svetainėje, atitinka visus teisinius reikalavimus, kad toks bendravimas būtų vykdomas raštu. JŪS SUTINKATE NAUDOTI ELEKTRONINIUS PARAŠUS, SUTARTIS, UŽSAKYMUS IR KITUS ĮRAŠUS, BEI NAUDOTI ELEKTRONINIUS PRANEŠIMUS, POLITIKĄ IR SANDORIŲ Įrašus, kuriuos inicijuoja ar užpildo JAV ar svetainėje. Šiuo jūs atsisakote bet kokių teisių ar reikalavimų pagal bet kurios jurisdikcijos įstatymus, reglamentus, taisykles, potvarkius ar kitus įstatymus, reikalaujančius originalo parašo arba neelektroninių įrašų pateikimo ar saugojimo arba mokėjimų ar kreditų suteikimo kitomis priemonėmis nei elektroninėmis priemonėmis.

PASTEBĖJIMAS

Šios naudojimosi sąlygos ir bet kokia politika ar veiklos taisyklės, kurias paskelbėme Svetainėje ar kurios yra susijusios su Svetaine, sudaro visą susitarimą ir supratimą tarp jūsų ir mūsų. Jei nepasinaudosime ar neįgyvendinome jokios teisės ar šių Naudojimo sąlygų nuostatų, tai nereiškia, kad atsisakome tokios teisės ar nuostatos. Šios naudojimo sąlygos veikia tiek, kiek leidžia įstatymai. Bet kada ar bet kurias savo teises ir pareigas galime perleisti kitiems. Mes nebūsime atsakingi už bet kokius nuostolius, žalą, vėlavimą ar neveikimą, kuriuos sukėlė bet kokia priežastis, kurios negalime pagrįstai valdyti. Jei kuri nors šių Naudojimosi sąlygų nuostata ar jos dalis yra nustatyta kaip neteisėta, negaliojanti ar neįgyvendinama, ši nuostata ar jos dalis laikoma atskirtina nuo šių Naudojimo sąlygų ir nedaro įtakos likusių likusių galiojimui ir vykdytinumui. nuostatos. Dėl šių Naudojimosi ar Svetainės naudojimo sąlygų tarp jūsų ir mūsų nėra sukurta jokių bendrų, partnerystės, užimtumo ar agentūros santykių. Jūs sutinkate, kad šios Naudojimo sąlygos nebus aiškinamos prieš mus dėl to, kad jas parengėme. Remdamasis šių naudojimosi sąlygų elektronine forma ir tuo, kad šalys nepasirašo šių naudojimosi sąlygų, jūs atsisako bet kokio galimo gynybos principo.

SUSISIEKITE SU MUMIS

Norėdami išspręsti skundą dėl Svetainės ar gauti daugiau informacijos apie Svetainės naudojimą, susisiekite su mumis šiuo adresu:

UAB Klinger ir Eligijus  

Stulginskio g. 41G
Kaunas 48315  

Tel.: +370 637 337776

El. paštas: [email protected]